Program Train The Trainer Advokasi Pengurus/Penolong Pusat Internet :‘Membina Resilien Digital dalam Memperkasa Komuniti’ Kluster Kuantan.

Aktiviti terkini | 18 - 19 Januari 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Taman Berjaya Permai

Butiran Aktiviti :
• Menyampaikan kembali topik & modul-modul baru KDB yang disediakan oleh pihak SKMM kepada semua pengurus dan penolong pengurus Kluster Kuantan.
• Memberi latihan tentang penggunaan modul-modul yang disediakan dan memberi kefahaman tentang setiap fungsi & objektif modul tersebut.

Tujuan :
• Memberi latihan & pendedahan kepada Pengurus & penolong pengurus untuk memberi taklimat dan kesedaran kepada komuniti dengan modul-modul yang disediakan SKMM.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :